GDPR

Vid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen skall kunna genomföras.

I samband med registrering och beställning godkänns att E.K Print lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot kund.

Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR artikel 6.1 b (Avtal).

E.K Print säljer inga adresslister eller personuppgifter. Informationen stannar hos oss.

Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden.

Dessa utskick går att avaktivera vid första utskicket.

Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt till att ta del av den informationen som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15).

Dessa uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Om personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.

Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon.

Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) om kunden anser att E.K Print behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.

Våra backuper sparas i max 30 dagar.

E.K Print säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som ställts enligt GDPR.